lead

آخرین اخبار در مورد رئیس کارکنان کاخ سفید استعفا می‌دهد

رئیس کارکنان کاخ سفید استعفا می‌دهد

رئیس کارکنان کاخ سفید استعفا می‌دهد به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در بحبوحه جنجال پیداشدن اسناد محرمانه مربوط به زمان معاونت «جو بایدن» رئیس جمهور کنونی آمریکا در دفتر قدیمی و خانه شخصی او، اکنون از استعفای یک مقام عالی‌رتبه کاخ سفید خبر می‌رسد. منابع آگاه بامداد یکشنبه گفتند که «ران کلاین» رئیس کارکنان کاخ سفید قصد دارد در هفته‌های پیش رو از سمت خود کناره‌گیری کند. ...

رئیس کارکنان کاخ سفید استعفا می‌دهد

رئیس کارکنان کاخ سفید استعفا می‌دهد به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در بحبوحه جنجال پیداشدن اسناد محرمانه مربوط به زمان معاونت «جو بایدن» رئیس جمهور کنونی آمریکا در دفتر قدیمی و خانه شخصی او، اکنون از استعفای یک مقام عالی‌رتبه کاخ سفید خبر می‌رسد. منابع آگاه بامداد یکشنبه گفتند که «ران کلاین» رئیس کارکنان کاخ سفید قصد دارد در هفته‌های پیش رو از سمت خود کناره‌گیری کند. ...

رئیس کارکنان کاخ سفید استعفا می‌دهد

رئیس کارکنان کاخ سفید استعفا می‌دهد به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در بحبوحه جنجال پیداشدن اسناد محرمانه مربوط به زمان معاونت «جو بایدن» رئیس جمهور کنونی آمریکا در دفتر قدیمی و خانه شخصی او، اکنون از استعفای یک مقام عالی‌رتبه کاخ سفید خبر می‌رسد. منابع آگاه بامداد یکشنبه گفتند که «ران کلاین» رئیس کارکنان کاخ سفید قصد دارد در هفته‌های پیش رو از سمت خود کناره‌گیری کند. ...